Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMU
Mavili Turizm Gıda ve Sağlık Hizmetleri ltd. şti.(Mavili Grup) olarak, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliğini yüksek derecede önemsiyoruz, bu doğrultuda Mavili Grup hizmet vermiş olduğu hasta ve hasta yakınlarının her türlü kişisel verisini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olacak biçimde en iyi şekilde işleyerek, özenle muhafaza ederek korunduğunu bilmenizi isteriz.

 Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Hastalarımızdan /Hasta Yakınlarımızdan sunmuş olduğumuz sağlık hizmeti doğrultusunda çeşitli bilgiler istemekteyiz. Bahsedilen bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) yer alan veri işleme koşul ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır.

Sizlerden bu doğrultuda istediğimiz bilgiler sırasıyla,

  • İsminiz, soyisminiz,
  • Yaşınız,
  • Cinsiyetiniz,
  • İrtibat numaranız,
  • Konumunuz,
  • Eposta adresiniz,
  • Finansal bilgileriniz,
  • Kredi kartı bilgileriniz,
  • Özel sağlık sigortası bilgileriniz,
  • Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, check-up bilgileriniz,
  • Reçete bilgileriniz,
  • Ses kayıtlarınız,
  • Ambulanslarımız da kapalı kamera sitemi görüntü kaydınız,
  • Ofis içersinde kapalı sistem görüntü kaydınız,
  • Eposta, çağrı merkezi ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.
 •  
   Mavili Grup olarak hasta mahremiyetine ve hasta /hasta yakınlarına ait kişisel verilerin en iyi şekilde ve özenle muhafaza edilmesine büyük önem ve gayret verdiğimizi bilmenizi isteriz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

 

  • Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz; acil sağlık hizmetinin, evde bakım hizmetlerinin ve ilk yardım eğitiminin sunulması, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi hakkında sizi haberdar edebilme amacı ile toplanmaktadır.

 

  • Ayrıca belirtilen kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, İlkyardım Yönetmeliği, Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik, Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Mavili Grup olarak,hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

  Sağlık kurumlarından aldığınız tetkik, tedavi gibi süreçlere ilişkin olarak Mavili Grup’a teslim etmiş olduğunuz sonuç, rapor, epikriz, röntgen gibi sağlık verileriniz, hizmet aldığınız günden itibaren teslim alınmadığı takdirde üç ay içerisinde imha edilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlarla:

 

   • Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri,
   • Sosyal Güvenlik Kurumu
   • Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,
   • Nüfus Genel Müdürlüğü,
   • Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler,
   • kurumlarımızı denetlemeye yetkisi olan resmi kurumlara,
   • Türkiye Eczacılar Birliği
   • Olası bir hukuki ihtilaf durumunda Kurum avukatlarımız,
   • Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler,
   • Vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
   • Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler ve her türlü yargı birimleri,
   • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu

Dışında başkaca kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.
Kişisel verileriniz,

 

   • Tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler,
   • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
   • Bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum,
   • Avukatlar,
   • İl Sağlık Müdürlüğü
   • Mahkemeler,
   • Hastaneler,
   • Sosyal Güvenlik Kurumu,
   • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
   • Nüfus Genel Müdürlüğü
   • Vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
   • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler

ile paylaşılabilecektir.